CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Thứ bảy, ngày 13/06/2020 22:59 PM
Có ích thì tồn tại có hại sẽ diệt vong
Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được  thay thế bằng cái mới tốt hơn. Chính vì vậy nếu bạn không muốn bị bỏ lại  phía sau thì phải nỗ lực phấn đấu để đi kịp thời đại. Thế giới luôn có  sự đào thải, sự thay thế . . .cái nguyên nhân tận cùng là hơn nhau phúc báo. Người phúc báo nhiều hơn bạn, nếu bạn không chịu thay đổi tạo ra nhiều phúc báo bạn sẽ bị thay thế.!

 

Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được  thay thế bằng cái mới tốt hơn. Chính vì vậy nếu bạn không muốn bị bỏ lại  phía sau thì phải nỗ lực phấn đấu để đi kịp thời đại. Thế giới luôn có  sự đào thải, sự thay thế . . .cái nguyên nhân tận cùng là hơn nhau phúc báo. Người phúc báo nhiều hơn bạn, nếu bạn không chịu thay đổi tạo ra nhiều phúc báo bạn sẽ bị thay thế.!
- Youtube ra đời . . . đĩa DVD mất tích.
 - Bluetooth ra đời . . . Hồng ngoại mất tích.
 - CD ra đời . . . Băng cát sét mất tích.
 - Android ra đời . . . Điện thoại Windows mất tích.
 - Uber ra đời. . . Taxi truyền thống ít đi.
 - E-mail ra đời . . . Bưu điện giảm đi.
 - SMS ra đời . . . Viết thư tay ít
 - Máy tính ra đời . . . Máy đánh chữ mất tích
 - Internet ra đời . . . Thư viện ít khách
 - Google ra đời . . . Từ điển ít dùng
 - Wikipedia ra đời . . . Bách khoa toàn thư ít dùng
 - Thương mại điện tử ra đời . . . cửa hàng giảm
 - Robot ra đời . . . Công nhân thất nghiệp
 - In 3D ra đời . . . sản xuất truyền thống giảm dần
 - Facebook ra đời . . . Yahoo lìa đời
 - Thanh toán qua mạng ra đời . . . Tiền mặt ít đi.
Người phúc báo nhiều hơn bạn, nếu bạn không chịu thay đổi tạo ra nhiều phúc báo bạn sẽ bị thay thế.!

Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được  thay thế bằng cái mới tốt hơn. Chính vì vậy nếu bạn không muốn bị bỏ lại  phía sau thì phải nỗ lực phấn đấu để đi kịp thời đại. Thế giới luôn có  sự đào thải, sự thay thế . . .cái nguyên nhân tận cùng là hơn nhau phúc báo. Người phúc báo nhiều hơn bạn, nếu bạn không chịu thay đổi tạo ra nhiều phúc báo bạn sẽ bị thay thế.!

 

- Youtube ra đời . . . đĩa DVD mất tích.

 - Bluetooth ra đời . . . Hồng ngoại mất tích.

 - CD ra đời . . . Băng cát sét mất tích.

 - Android ra đời . . . Điện thoại Windows mất tích.

 - Uber ra đời. . . Taxi truyền thống ít đi.

 - E-mail ra đời . . . Bưu điện giảm đi.

 - SMS ra đời . . . Viết thư tay ít

 - Máy tính ra đời . . . Máy đánh chữ mất tích

 - Internet ra đời . . . Thư viện ít khách

 - Google ra đời . . . Từ điển ít dùng

 - Wikipedia ra đời . . . Bách khoa toàn thư ít dùng

 - Thương mại điện tử ra đời . . . cửa hàng giảm

 - Robot ra đời . . . Công nhân thất nghiệp

 - In 3D ra đời . . . sản xuất truyền thống giảm dần

 - Facebook ra đời . . . Yahoo lìa đời

 - Thanh toán qua mạng ra đời . . . Tiền mặt ít đi.

 

Người phúc báo nhiều hơn bạn, nếu bạn không chịu thay đổi tạo ra nhiều phúc báo bạn sẽ bị thay thế.!

 

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com