CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Thứ năm, ngày 04/04/2013 21:25 PM
Danh sách đóng từ thiện tháng 4/2013

 

STT

HỌ TÊN

Đ/C

ĐT

MAIL

NGHỀ NGHIỆP

VNĐ

1

Mai Thị Ngọc Hải Dương     Nghỉ Hưu 50.000

2

Vũ Thị Điềm Hải Dương     Nội Trợ 50.000

3

Phạm Thị Hương Hải Dương     Giao Viên  

4

Cao Thiện Trí Hải Dương     Npp Tiens 50.000

5

Vũ THỊ Mai Hai Dương     Giáo Viên 50.000

6

Vũ Thị Hoan Nước Nga     Npp TIENS 100.000

7

Dương Viết Trường + Duyên Hải Dương     Npp TIENS 2000.000

8

Lê Thanh Bình Hải Dương     Npp Tiens 50.000

9

Hà Thị Xoan Hải Dương     Sinh Viên 50.000

10

Lưu Thị Mơ Băc Giang     Sinh Viên  

11

Chu Thị Liệu Hải Dương     Công ty Ma San 200.000

12

Cao Thanh Thủy Bắc Giang     Sinh Viên kkm

13

Lê Thị Thu Hà Hải Dương     Sinh Viên  

14

Mai Thanh Hương Hải Dương     Giáo Viên 300000

15

Mai Ngọc Huyền Hải Dương     Công ty ANT 50.000

16

Mai Ngọc Hoa Hải Dương     Nội trợ 20.000

17

Nghiêm khắc Pha Bắc Ninh     Giáo Viên  

18

Nguyen thi Duyen Hai Duong     Npp TIENS 50.000

19

Nguyen Van Giang Hai Duong     NPP TIENS 100.000
20 Pham Thi Ngoc Hai Duong     Npp TIENS 100.000

21

Do Minh Phuong Hai Duong     Kinh Doanh  

22

Tran Van Toan Hai Duong     Quan Com  

23

Pham Xuan Truong Thai Binh     Npp TIENS 300.000

24

Vo Chong Dai Lieu Hai Phong     Npp TIENS 150.000

25

Mai Thi ut Hai Duong     Ban Thuoc  

26

 Lê Văn Thế

 Thanh Hóa

 

 

 Npp TIENS

 

27

 Nguyễn Văn Diện

 Ninh Giang

 

 

Nhôm Kính

 

28

Nguyễn Thị Hà

 Ninh Giang

 

 

Bán hàng

 

29

Ngô Thị Thịnh

Ninh Giang

 

 

 Làm Ruộng

 

30

VÂN

NINH GIANG

 

 

SV

30.000

31

CHUNG

 

 

 

HP

200.000

32

Đào Thị Liên

Hải Dương

 

 

Gv

140.000

33

Nguyệt Anh

Hải Dương

 

 

Viện 7

140.000

 34

Trịnh Thị Chung

Hải Dương

 

 

Npp Tiens

150.000

 35

Lê Thị Loan

Hải Dương

 

 

NppTiens

5000

 36

Nguyễn Thị Hoài

Bắc Ninh

 

 

Làm ruộng

520.000

 37

 

 

 

 

 

 

 38

 

 

 

 

 

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com