CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Mon, ngày 10/12/2012 16:43 PM
Danh sách hội viên đóng góp từ thiện tháng 12 /2012
Chủ đề từ thiện tháng 12 Công đức cúng Dường ngôi chùa An Thái Thôn Mép – Minh Đức –Tứ Kỳ - Hải Dương.Mọi đóng góp xin liên hệ thư ký CLB chị Mai Hương ĐT 01689065996 Số TK: 460.1000.23.33.051 Tên tài Khoản : Mai Thanh Hương ,Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương

 

STT

HỌ TÊN

Đ/C

ĐT

MAIL

NGHỀ NGHIỆP

VNĐ

1

Vợ chồng Duyên Trường 

 Hải Dương

 0973205698

 

Npp Tiens 

2000.000 

2

Vũ Thị Hoan

Nga

 

 

Lao động

100.000

3

Hà Thị Xoan 

Hải Dương 

 

 

Sinh Viên 

50.000 

4

 Lưu thị Mơ

 Bắc Giang

 

 

 Sinh viên y

50.000

5

Trần Văn Toàn

Hải Dương

 

 

Quán Cơm

100,000

6

Cao Thiện Trí

Hải Dương

 

 

Npp TIENS 20,000

7

Mai Thị Ngọc

Hải Dương

 

 

Nội Trợ

50.000

8

Vũ thị Điềm Hải Dương     Nội trợ 50.000

9

Chu Thị Hương

Hải Dương

 

 

Nôi Trợ

100,000

10

Phạm Thị Duyên

Hải Dương

 

 

Nội Trợ

100.000

11

Đỗ Xuân Đại

Hải Dương

 

 

NPp tiens

100.000

12

Triệu Thị Liễu

Hải Dương

 

 

Npp Tiens

54.000

13

Nguyễn Thị Ánh

Hải Dương

 

 

Npp Tiens

100.000

14

Mai Thị Hương

Hải Dương

 

 

Giáo Viên

300.000

15

Chu thị Liệu

Hải Dương

 

 

Công ty Ma San

150.000

16

Mai Thị Út

Hải Dương

 

 

Bán Thuốc

50.000

17

Lê Thanh Bình

Ninh Giang- Hải Dương

 

 

Npp TIENS

50.000

18

Mai Thị Ngọc Huyền

Hải Dương

 

 

Công ty ANT

50.000

19

Đô thị Minh Phuong

Hải Dương

 

 

Kinh Doanh

300.000

  Lê Thu Hà Hải Dương     Sinh Viên 50.000

21

Nguyễn Thị Hường

Bắc Ninh

 

 

Sinh Viên

50.000

22

Nguyễn Thị Xanh

Thanh Hà

 

 

Nghỉ Hưu

20.000

23

Nghiêm Khắc Pha

Bắc Ninh

 

 

Giáo Viên

100.000

24

Nghiêm Thị Phê

Bắc Ninh

 

 

Làm Ruộng

30.000

25

Vũ Thị Mai

Hải Dương

 

 

Giáo Viên

50.000

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 34

 

 

 

 

 

 

 35

 

 

 

 

 

 

 36

 

 

 

 

 

 

 37

 

 

 

 

 

 

 38

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 41

 

 

 

 

 

 

 42

 

 

 

 

 

 

 43

 

 

 

 

 

 

 45

 

 

 

 

 

 

 46

 

 

 

 

 

 

 47

 

 

 

 

 

 

 48

 

 

 

 

 

 

 49

 

 

 

 

 

 

 50

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com