CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Thứ ba, ngày 21/08/2012 16:07 PM
Danh sách hội viên đóng góp từ thiện tháng 7/2012

 

 

STT

HỌ TÊN

ĐC

ĐT

MAIL

NGHỀ NGHIỆP

VND

1

 

Dương Viết Trường

 

Hải Dương

0976936726

duyentruongtiens@gmail.com

NPP sản phẩm TIENS

2000.000

2

 

Phạm Xuân Trường

Hải Dương

016688537777

 

NPP sản phẩm TIENS

500.000

3

 

Lê Văn Thế

Hải Dương

01635768171

 

NPP sản phẩm TIENS

100.000

4

Cao Thiện Trí

 

Hải Dương

01694309184

 

NPP sản phẩm TIENS

30.000

5

Đỗ Xuân Đại

Hải Dương

 

 

NPP sản phẩm TIENS

50.000

6

Mai Thanh Hương

 

Hải Dương

 

Maihuongthanh153@

Gmail.com

Giáo Viên

300.000

7

Triệu Thị Liễu

 

Hải Dương

 

 

NPP sản phẩm TIENS

50.000

8

Nguyễn Thị Thu

 

 

Hải Dương

 

 

Sinh viên ĐH Y Hải Dương

50.000

9

Lê Văn Tùng

Hải Dương

 

 

 

Sinh viên CĐ Dược-Hải Dương

100.000

10

Chu Thị Liệu

Hải Dương

 

 

 

Công ty Ma SAN

100.000

11

Trần Quang Minh

Hải Dương

 

 

 

Nhà Nghỉ Sông Hương

50.000

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com