CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Thứ sáu, ngày 21/03/2014 15:17 PM
Danh sách từ thiện tháng 2/2014
Mọi đóng góp xin liên hệ thư ký CLB chị Mai Hương ĐT 01689065996 Số TK: 460.1000.23.33.051 Tên tài Khoản : Mai Thanh Hương ,Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương.
Mọi đóng góp xin liên hệ thư ký CLB chị Mai Hương ĐT 01689065996 Số TK: 460.1000.23.33.051 Tên tài Khoản : Mai Thanh Hương ,Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương.

GHỀ NGHIỆP

VNĐ

 

1

Duyên Trường

Hải Dương

Npp TIENS

2.000.000

2

Vũ Hồng Nguyên

Hải Dương

Npp TIENS

100.000

3

Mai Thanh Hương

Hải Dương

Giáo viên

500.000

4.

Chu Thị Liệu

Hải Dương

Nv công ty MASAN

200.000

5.

Mai Thị Ngọc

Hải Dương

Nghỉ hưu

50.000

6.

Đoàn Thị Luy

Hải Dương

Nội trợ

50.000

7.

Nguyễn Ngọc Hiền

Hà Nội

Npp Tiens

500.000

8.

Lê Thanh Bình

Hải Dương

Npp TIENS

260.000

9.

Mai Ngọc Huyền

Hải Dương

Nv công ty ANT

50.000

10.

Nguyễn Thanh Tuấn

Hải Dương

 

500.000

11.

Nguyễn Thị Dương

Hải Dương

Giáo Viên

50.000

12.

Cao Thiện Trí

Hải Dương

Npp TIENS

50.000

13.

Vũ Thị Mai

Hải Dương

Giáo Viên

50.000

14.

Vũ Thị Điềm

Hải Dương

Nôi trợ

50.000

15.

Nguyễn Đình Đức

Hải Dương

NPP TIENS

250.000

16.

Vũ Thị Như

Hải Dương

Npp Tiens

530.000

17.

Phạm Thị Ngọc

Hải Dương

Npp -TIENS

 100.000

18.

Vũ Thị Hoan

Nga

Lao động tại Nga

300.000

19.

Lê Văn Thế

Thanh Hóa

NPP -TIENS

50.000

20.

Dương Thị Minh

Hải Dương

Nghỉ Hưu

140.000

21

Phạm Thị Mai

Hải Dương

Sinh Viên

 50.000

22.

Vũ Thị Mừng

Hưng Yên

Công ty Ma SAN

30.000

23

Nguyên thị kỳ Duyên

Hải Dương

Npp -TIENS

100.000

24

Hoàng Anh Tuấn

Hà Nội

Npp-TIENS

 50.000

25

Nguyễn Thi Thơm

Hải Dương

Bán thuốc tại

bệnh viện Hòa Bình

100.000

26

Nguyễn thị Nga

Hải Dương

Giáo Viên

50.000

27

Bùi Kim Thoa

Hải Dương

Bán Thuốc

50.000

28

Nguyễn Thị Hạnh

Hải Dương

Nghỉ Hưu

50.000

29

Nguyễn Thị Thu

Thái Nguyên

Nữ hộ sinh-Bv

A Thái Nguyên

 

30

Trịnh Quang Nam

Bắc Ninh

Npp-Tiens

 

500.000

32

Nguyễn Xuân Thụ

Hải Dương

 

200.000

33

Nguyễn Thị Hường

Hải Dương

Giáo Viên

200.000

34

Nguyễn Thị Dương

Hải Dương

Npp TIENS

100.000

35

Nguyễn Thế Luận

Hải Dương

Npp TIENS

 200.000

36

Nguyễn Huy Lập

Hải Dương

Npp TIENS

 100.000

37

Nguyễn Thị Lệ

Hải Dương

Npp TIENS

 100.000

38

Nguyễn Thị Tuất

Hải Dương

Npp TIENS

 50.000

39

Nguyễn Hồng Nam

Hải Dương

Npp TIENS

 100.000

40

Lê Thị Thu Hà

Bắc Ninh

Npp TIENS

50.000

41

Đào Thị Oanh

Hải Dương

Bv Hòa Bình

50.000

 

 

42

Nguyễn Văn Kết

Hải Dương

Npp _TIENS

 

300.000 

 

43

Nguyễn Hồng Thuyên

Hải Dương

CT FALCON

100.000

 

 

44

Vợ Chồng Đại Liễu

Hải Phòng

Kinh Doanh

100.000

 

 

45

Phạm Xuân Trường

Thái Bình

Npp-Tiens

 

300.000 

 

45

Nguyễn Thị Hoa

Hải Dương

Npp-Tiens

 

50.000 

 

46

Vũ Huy Tạo

Hải Dương

Npp-Tiens

 

280.000 

 

47

Bà Nguyên

Hải Dương

Kinh Doanh

 

200.000

 

48

Bà Tâm

Hải Dương

 

 

100.000 

 

49

Bà Hằng

Hải Dương

 

 

100.000 

 

50

Bà Diễm

Hải Dương

 

 

100.000 

 

51

Bà Toán

Hải Dương

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Anh Dũng

Hải Dương

 

 

50.000 

 

 

53

Nguyễn Thị Thắng

Hải Dương

Npp-Tiens

 

120.000 

 

54

Nguyễn Thị Hồng

Hải Dương

Npp-Tiens

 

200.000 

 

55

Nguyễn Tiến Lưu

Hải Dương

Npp-Tiens

 

200.000 

 

56

Phạm Hương Giang

Hải Dương

Học Sinh lớp 4

 

30.000 

 

57

Phạm Mai Long

Hải Dương

Học sinh lớp 9

 

30.000 

 

 

58

Nguyễn Xuân Ánh

Quảng Ninh

Npp-Tiens

 

100.000 

 

 

59

Nguyễn Thị Mai

Hải Dương

Kế Toán

 

100.000 

 

60

Nhà Thuốc Sen Định

Hải Dương

Bán Thuốc

 

100.000 

 

61

Tạ Thị Thảo

Hải Dương

 Bệnh Viện Hòa Bình

 

50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TỔNG 10.370.000đ

 

 

 

 

 

 

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com