CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Thứ ba, ngày 08/07/2014 13:24 PM
ĐƠN XIN GIA NHẬP CLB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

                                                                 Hải Dương, ngày.....tháng.....năm 2014

 ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm “Câu lạc bộ Quản Lý Nghiệp”.

Tên tôi là: ....................................................................... Nam/Nữ: ...............

Sinh ngày: .....................................................................................................     

Số CMND: ....................................................................................................

Nguyên quán: ................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...............................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................

Cơ quan/trường lớp: .....................................................................................

Số điện thoại:................................................................................................

Email:............................................... Facebook: ............................................

Lý do tham gia Câu lạc bộ:  ..........................................................................     

.............................................................................................................

......................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

       Tôi hoàn toàn tự nguyện tham gia và hứa chấp hành mọi nội quy, qui định chung của CLB. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiệt tình tham gia các hoạt động, tích cực xây dựng Câu lạc bộ ngày càng thêm vững mạnh, có uy tín và phát triển rộng khắp. Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

NGUYỄN VĂN A

 

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com