CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Thứ năm, ngày 11/07/2013 11:27 AM
Đồng nghiệp là gì ?

    Đồng nghiệp hay nhân viên của bạn là nhóm đầu tiên trong số những đối tác của bạn. Hãy nhớ, sếp giao cho đội của bạn 12 người để bán 100.000 sản phẩm. Có thể trong quá khứ bạn coi những người này gần như là những công cụ - nhân viên, người mà bạn thuê hay sử dụng để công việc được hoàn thành.

 

   Dù thế, trong Quản lý nghiệp, mọi thứ cần thay đổi. Ở đây bạn cần ở trong một mối quan hệ mới mẻ với mọi người làm việc xung quanh bạn. Bạn phải gửi nghiệp của mình ra bên ngoài từ phía bạn, hướng về phía họ. Bạn PHẢI chắc rằng dự án này khiến họ thành công. Đó là cách duy nhất để làm nảy nở nghiệp tốt mà bạn cần để tống khứ 100.000 sản phẩm này đi. Chúng ta hãy nhìn vào hiệu ứng tiếng vang:

 

  Cả quá trình vận chuyển và bán 100.000 sản phẩm phải khiến cho 12 nhân viên trong đội của bạn trở thành những anh hùng của công ty, nó phải làm cho họ trở nên tốt hơn, giỏi giang hơn và hạnh phúc hơn.

                                

   

 

 

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com