CLB quản lý nghiệp
Thống kê truy cập
Tin tức
Mon, ngày 15/06/2020 18:03 PM
Thông báo ! Tin vui với CLB Quản Lý Nghiệp
Tin vui với CLB Quản Lý Nghiệp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển các bài thuốc Nam Việt do doanh nhân Dương Viết Trường thành lập 17.04.2017 chính thức thành lập quỹ từ thiện bắt đầu từ ngày 01/04/2020. Số tiền từ thiện được trích từ mỗi sản phẩm dịch vụ của công ty.Toàn bộ quỹ từ thiện đóng góp cho câu lạc bộ Quản Lý Nghiệp để đi làm từ thiện hàng tháng, quý, năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC BÀI THUỐC NAM VIỆT  

             -----------------

          Số 05-QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Hải Dương, ngày 31  tháng 03 năm  2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập quỹ từ thiện  

__________________

 

                                      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC BÀI THUỐC NAM VIỆT

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập quỹ từ thiện công ty cổ phần đầu tư và phát triển các bài thuốc Nam Việt.

Điều 2: Quỹ được xây dựng từ các hội viên câu lạc bộ Quản Lý Nghiệp đóng góp hàng tháng, các nhà hảo tâm và  trích từ % các sản phẩm, dịch vụ do công ty cổ phần đầu tư và phát triển các bài thuốc Nam Việt quy định theo từng năm.Năm 2020 công ty cổ phần đầu tư và phát triển các bài thuốc Nam Việt áp dụng như sau:

STT

Sản phẩm

Giá lẻ

Quỹ

1

Canxi cơm Nhật Bản

148k

3000 đ/hộp

2

Canxi cơm Nhật Bản

268k

5000 đ/hộp

3

Tanos nano

345k

5000 đ/lọ

4

Bộ dụng cụ cà phê thải độc

500k

20.000 đ/bộ

5

Thảo dược giảm đau Nam Việt

150k

10.000 đ/lọ

6

Bột ngâm chân

100k

10.000 đ/gói

7

Bộ cabin xông năng lượng sinh học loại 1

55 triệu

2.000.000 đ/Cabin

8

Bộ cabin xông năng lượng sinh học loại 2

25-35 triệu

1.000.000 đ/Cabin

9

Thải độc cà phê Tosspall

140k

10.000 đ/lần

10

Xông năng lượng sinh học

100k

10.000 đ/lần

Điều 3: Quỹ từ thiện  dùng cho các hoạt động từ thiện hàng tháng, từ thiện theo qúy, từ thiện cuối năm.Mọi đóng góp hoạt động được công khai trên web:www.quanlynghiep.com

Điều 4: Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ tháng ngày 01/04/2020 .

 

                                                          T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                           Chủ tịch HĐQT

                  

                                                                DƯƠNG VIẾT TRƯỜNG

 
Hội viên đóng góp

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 5/2020

DANH SÁCH TỪ THIỆN:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TIÊN

1

NGUYỄN KIM KHANG

TPHD

NHÂN VIÊN NAM VIỆT

50000

2

LÊ THANH BÌNH

NINH GIANG - HD

CTY NAM VIỆT

100000

4

CAO THIÊN TRÍ

TPHD

BÁN TĂM

20000

5

TRƯỜNG DUYÊN

TPHD

CTY NĂM VIỆT

850000

6

PHẠM THỊ NGỌC

CHÍ LINH - HD

CTY NAM VIỆT

200000

8

MAI THANH HƯƠNG

TPHD

GIÁO VIÊN

300000

9

MAI NGỌC HUYỀN

TPHD

 

50000

10

PHẠM THU HẰNG

TPHD

 

50000

11

HOÀNG THỊ HUÊ

TPHD

 

50000

12

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

13

NGUYỄN THỊ HẠNH

TPHD

 

50000

14

VŨ THỊ ĐIỀM

TPHD

 

50000

15

MAI THỊ NGỌC

TPHD

 

50000

16

PHẠM MAI LONG

TPHD

SINH VIÊN

50000

17

PHẠM HƯƠNG GIANG

TPHD

HỌC SINH

50000

18

C THẢO

TPHD

 

50000

 

EM LY

TPHD

NV NAM VIỆT

50000

 

NGUYỄN TUẤN HIỆP

TP CHÍ LINH

NV NAM VIỆT

50000

 

CÔ MINH

 

 

20000

 

CONG TY NAM VIẸT

 

 

4013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FanPage
Tanosnano Thai doc cafe Canxi com